Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee en Land-reysen, na Oost en West-Indien, [.] Zedert het Jaar 1601 to 1605.

Price: $2,750.00 USD

Quantity: 1 available

Book Condition: Good


Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee en Land-reysen, na Oost en West-Indien, Mitsgaders andere Gewesten, ter eerster Ontdekking enn soo vervolgens van Verscheyde Volkeren, meerendels door Vorsten, op Maatschappyen Derwaarts gefonden, gedaan, Zedert het Jaar 1601 to 1605. Waar van eenige noyt gedrukt, andere nu eerst uyt haar Oorspronkelijke Taalen overgeset, en sommige merkelijk verbeterd zijn; Zijnde een waaragtige en bondage Beschrijving van veele vreemde Koningrijken, Landschapen en steeden, der selver Benamingen, Gelegentheden, Sterktens, Stroomen, Zee-Havens, Goud - en Silver - Mijnen, Peerl - Visseryen, en menigvuldige Wonderen; Benevens de Oorlog-daden en Gedenk-waardige Bedrijven der Ontdekkers, in het op-doen deser Landen vorgevallen; voorts hunne gevaarlijke en seldsame Outmortingen, merk-waardige Geschiedenissen, grouwsame Verwoestingen, vorrname Volk-Plantingen en Vestigingder Koopmanscahppen aldaar. Alles Doorgaans met nodige Land-Kaarten, menigse Konst-Printen, en bequame Registers verrijkt. 9 parts with separate title pages and pagination, bound in one volume. 10 folding plates (part of one plate lacking). Contemporary vellum covers, book is almost detached from covers (but easily restorable). Contains the accounts of the following early voyages: First voyage of the English East Indies Company under the command of James Lancaster; Voyage to the West Indies under David Middleton and Michael Geare; Voyage of George Weymouth to find the North-West passage; Voyage of Martin Pringe to the northern parts of Virginia; Second voayge to Virbinia under captain Bartholomew Gilbers; Second voyage of the English East Indies Company under the command of Hendrik Middleton; Voyage of Hendrik Middleton to the Moluccas; Voyage of Captain Charles leig to Guyana; Voyage of Nicolaus Schmidt to Constaninople and Egypt; Voyage of Captain John Saris to the East Indies.

Title: Naaukeurige Versameling der Gedenk-waardigste Zee en Land-reysen, na Oost en West-Indien, [.] Zedert het Jaar 1601 to 1605.

Author Name:

Categories: China, Japan and the Far East, Americas, Travel and Exploration,

Edition: First Dutch Edition

Publisher: Leiden, Pieter Van Der Aa: 1707

Binding: Vellum

Book Condition: Good

Type: Book

Size: 12mo - over 6¾" - 7¾" tall

Seller ID: 5516